top

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

§ 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá zhromažďovania a používania osobných údajov nami v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR").
 2. Opisujeme v nich, na aký účel a na akom základe spracúvame vaše osobné údaje, ako aj aké práva máte v súvislosti so spracovaním údajov nami.
 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré vás môžu identifikovať, t.j. meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a adresa pre doručovanie nákupov.
 4. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Snap Outdoor Sp. z o.o. so sídlom Glivice 44-141, ul Bojkowska 92C, zapísaná v Obchodnom registri Štátneho súdneho registra vedenom Okresným súdom v Gliviciach, hospodárske oddelenie pod číslom KRS 0000385760, DIČ 648-275-38-00, IČO 241948347, BDO 000002883, so základným imaním 18 805 000 00 PLN, ktorá prevádzkuje e-shop 8a.sk fungujúci na adrese https://www.8a.sk a veľkoobchodnú platformu na adrese b2b.snapoutdoor.pl.
 5. Osobné údaje zhromažďujeme v minimálnom možnom rozsahu. Pri zbere týchto údajov sa snažíme zabezpečiť ich spoľahlivosť a aktuálnosť. Ak zhromaždené osobné údaje už nie sú potrebné na daný účel a neexistuje žiadna zákonná povinnosť ich uchovávať, snažíme sa ich vymazať, zničiť alebo natrvalo zabrániť ich spojeniu s konkrétnou osobou, pokiaľ je to možné.

§ 2
Aké osobné údaje zhromažďujeme?

 1. Priamo od vás zhromažďujeme nasledujúce typy osobných údajov:
  • Kontaktným formulárom (v záložke „Kontakt" alebo „Spýtajte sa na výrobok"): meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám zveríte pri formulovaní dopytu. Používame ich iba na účely spätného kontaktovania a zodpovedania vašej otázky, riešenia možných problémov a tým udržiavania a zvyšovania vašej spokojnosti ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.
  • Registračným formulárom účtu: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj fakturačné a adresné údaje pre doručenie tovaru (meno príjemcu, ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto). Tieto údaje spolu s vlastným heslom sú potrebné na založenie zákazníckeho účtu, vďaka čomu nie je potrebné opätovne zadávať osobné údaje. To uľahčuje opätovné zadávanie objednávok a sledovanie histórie plnenia vašich objednávok a vrátení. Registrácia účtu vám tiež umožňuje zapamätať si položky na takzvanom zozname želaní (napr. aby ste si ich v budúcnosti kúpili), priradiť hodnotu prijatých darčekových kariet (aby ste ich neskôr mohli pohodlnejšie použiť na platbu pri pokladni), zobraziť svoje recenzie produktov. Svoje osobné údaje uložené vo svojom zákazníckom účte môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť.
  • Prostredníctvom formulára na odber noviniek: e-mailová adresa. Takto získané údaje sa používajú len na účely zasielania obchodných informácií (napr. o nových produktoch alebo propagačných kampaniach).
  • Prostredníctvom košíka objednávok (zadania objednávky/rezervácie): meno a priezvisko; e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa dodania tovaru (meno príjemcu, ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto) a fakturačné údaje, a to len v súvislosti s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy s našou predajňou. Osobné údaje sa v tomto prípade spracúvajú len za účelom vybavenia objednávky/rezervácie a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre riadne plnenie kúpnej zmluvy pri predaji tovaru.
  • Prostredníctvom reklamačného formulára : meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj údajov o adrese (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto). Tieto údaje sú potrebné na overenie zmluvných strán a pre účely kontaktovania v súvislosti s vašimi reklamáciami. Potrebujeme ich tiež pre záznam spôsobov posudzovania oznámení.
  • Prostredníctvom mailového kontaktu / komunikátorov sociálnych sietí: meno a priezvisko a ďalšie údaje, ktoré nám zveríte formulovaním otázky. Používame ich iba na účely spätného kontaktovania a zodpovedania vašej otázky, riešenia možných problémov a tým udržiavania a zvyšovania vašej spokojnosti ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky. V prípade žiadosti o cenovú ponuku je cieľom nadviazať budúcu spoluprácu.
  • Prostredníctvom prihlášky do súťaže: meno a priezvisko, e-mailová adresa a v prípade výhercov, ktorí dostanú ceny vyžadujúce výber dane z výhier, aj údaje potrebné na vypracovanie vyhlásenia k daňovému priznaniu. Pokiaľ nie je vo vyhradenej súťaži dohodnuté inak alebo ak ste nám nedali ďalší výslovný súhlas, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci vašej účasti v súťaži, sa používajú výlučne na realizáciu súťaže (napr. výber výhercov, oznámenie výhercov, odoslanie cien).
   Spolu so zobrazením webovej stránky nášho obchodu sa medzi vaším koncovým zariadením a naším serverom vymieňajú rôzne informácie. Môžu to byť aj osobné údaje, nepriamo priradené alebo priraditeľné vašej osobe. Takto zhromaždené informácie sa používajú napríklad na optimalizáciu našej webovej stránky, na zabezpečenie procesu objednávania alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači vášho koncového zariadenia. Údaje sa uložia na určitý čas a potom sa automaticky vymažú.
  • Zobrazenie webovej stránky: IP adresa internetového zariadenia, na ktorom sa stránka zobrazuje, dátum a čas prístupu, názov a adresa URL zobrazeného súboru, stránka, z ktorej bol prístup vykonaný (adresa URL webovej stránky), prehliadač, ktorý ste použili, a prípadne operačný systém počítača pripojeného na internet a názov internetového operátora. Tieto údaje odosiela váš prehliadač na koncovom zariadení bez vašej účasti a dočasne sa ukladajú do takzvaného súboru denníka. Sú potrebné na zaručenie nepretržitého vytvárania spojenia, pohodlného používania webovej stránky, bezpečnostnej analýzy a stability systému.
  • Cookies: informácie týkajúce sa koncového zariadenia, ktoré používate, uložené v súboroch cookie. Prostredníctvom nich nedostávame priame informácie o vašej identite. Relačné súbory cookie rozpoznávajú, či ste už navštívili jednotlivé stránky našej webovej stránky alebo či ste sa už prihlásili do svojho zákazníckeho účtu. Keď opustíte našu webovú stránku, tieto súbory cookie sa automaticky vymažú. Dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení po určitú dobu, automaticky rozpoznajú vašu spiatočnú návštevu a produkty, ktoré ste pridali do nákupného košíka, aby sa tieto aktivity nemuseli vykonávať znova. Okrem toho používame súbory cookie napríklad na štatistickú analýzu používania našej webovej stránky. Umožňuje nám automaticky rozpoznať opakované návštevy toho istého používateľa. Po každom definovanom čase sa tieto súbory automaticky odstránia.
  • Google Analytics: typ/verzia prehliadača, použitý operačný systém, URL (predtým navštívenej stránky), názov hostiteľa počítača, z ktorého bol uskutočnený prístup (IP adresa), čas odoslania dotazu na server. Tieto informácie sa používajú na analýzu používania našich webových stránok, na zostavenie správ o aktivite na týchto webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu s cieľom vykonať prieskum trhu a prispôsobiť obsah týchto webových stránok preferenciám používateľov. Analytickú službu Google Analytics poskytuje spoločnosť Google LLC (ďalej len „Google"). IP adresy sú anonymizované, takže nie je možné ich priradiť danej osobe (tzv. maskovanie IP), čo znamená, že sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies.
  • Spracovanie údajov na reklamné účely: informácie o vašej aktivite na webovej stránke (napríklad ktoré oblasti webovej stránky sú navštívené, ktoré odkazy ste použili atď.) uložené v súboroch cookie. Tieto údaje je možné použiť na vytvorenie pseudonymizovaných profilov, kde vďaka automatizovanému spracovaniu údajov vyhodnocujeme vybrané faktory a analyzujeme vaše správanie na webových stránkach alebo robíme prognózy do budúcnosti. Používanie reklamných cookies nami a našimi Dôveryhodnými partnermi (ktorých zoznam nájdete tu) sa vykonáva za účelom zobrazovania personalizovaných reklám, individuálne odporúčaných produktov vo forme reklamných bannerov zaujímavých pre vás na webových stránkach tretích strán prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí (tzv. remarketingové a retargetingové aktivity). Za žiadnych okolností nemôžu byť tieto údaje použité na identifikáciu používateľov tejto webovej stránky. Tieto informácie sa najmä nekombinujú s vašimi osobnými údajmi, ako je vaše meno alebo kontaktná adresa.
  • Pixel Facebooku: informácie o vašich interakciách ako príjemcu s našou webovou stránkou (napr. pri vašom nákupe). Tento nástroj sa používa na našej webovej stránke v jeho základnej podobe a vyžaduje skriptovaný jazyk JavaScript. Umožňuje vám sledovať aktivity na webovej stránke a na tomto základe zobrazovať na Facebooku (Facebooku a Instagrame) informácie prispôsobené vašim potrebám o produktoch (ako v prípade reklamných súborov cookie). Pixel funguje ako pseudonym, to znamená, že nevytvára žiadne priame spojenie so žiadnymi osobnými údajmi o vás.
  • Widgety Trusted Shops: Po zadaní objednávky v obchode bude vaša e-mailová adresa, zašifrovaná jednosmernou šifrovacou funkciou, preposlaná spoločnosti Trusted Shops GmbH. Toto sa robí s cieľom skontrolovať, či ste už zaregistrovaný v systéme Trusted Shops GmbH a je to nevyhnutné na presadzovanie prvoradých, oprávnených záujmov - našich aj dôveryhodných obchodov - aby sme mohli poskytnúť ochranu kupujúceho v súvislosti s konkrétnou objednávkou a poskytnúť hodnotenie transakcií služieb. Ak ste už zaregistrovaný na používanie dôveryhodných obchodov, ďalšie spracovanie údajov prebieha v súlade so zmluvou medzi vami a dôveryhodnými obchodmi. Osoby, ktoré sa nezaregistrovali, budú mať možnosť zaregistrovať sa po prvýkrát. Ďalšie spracovanie údajov po registrácii závisí aj od typu zmluvy, ktorú máte so spoločnosťou Trusted Shops GmbH. Ak sa nezaregistrujete na používanie Trusted Shops, všetky odoslané údaje budú automaticky vymazané spoločnosťou Trusted Shops GmbH a nemôžu byť spojené s konkrétnou osobou. Spracovanie údajov môže prebiehať v tretích krajinách (USA a Izrael). V prípade USA je primeranosť zabezpečená zmluvným ustanovením štandardných doložiek o ochrane údajov a ďalších zmluvných opatrení a v prípade Izraela existenciou rozhodnutia o primeranosti ochrany údajov. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou Trusted Shops GmbH nájdete na adrese: https://www.trustedshops.de/data-protection-firms/.
  • Cez záložku kariéra: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám zveríte zaslaním životopisu. Používame ich len za účelom spätného kontaktu a prvotného posúdenia profilu kandidáta na konkrétnu pozíciu a v prípade prihlášky do procesu „otvoreného náboru“ – odporučenie vhodnej pozície v našej spoločnosti.

§ 3
Aké sú vaše práva podľa GDPR

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Snap Outdoor Sp. z o.o. máte množstvo práv podľa „GDPR” a to najmä:

 1. Právo na prístup – v súlade s týmto právom máte právo získať potvrdenie o tom, či sú vaše údaje skutočne spracúvané Obchodom. Ak sa údaje skutočne spracúvajú, máte právo získať od nás nasledujúce informácie: o účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú (napr. plnenie zmluvy a pod.), o kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania (napr. meno, priezvisko, údaje o adrese); o informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcoch, ktorí sa nachádzajú mimo EÚ (tzv. tretie krajiny); o ak je to možné, plánovanú dobu uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby; o informácie o vašich právach, t.j. právo požiadať prevádzkovateľa o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania údajov a namietať proti takémuto spracovaniu (samozrejme, ak tieto osobitné práva prináležia danému prípadu); o informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; o informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a relevantné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 2. Právo na vymazanie údajov, tzv. právo "byť zabudnutý" – máte právo požiadať Obchod o okamžité vymazanie osobných údajov, ak nastane jedna z nasledujúcich okolností: o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; o odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie uskutočnilo, a nebude existovať žiadny iný právny základ pre spracúvanie; o vznesiete námietku proti spracovaniu a nebudú existovať žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie. V tomto okamihu budú vaše osobné údaje vymazané z našich záznamov; o osobné údaje boli spracované nezákonne; o vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti. Ak sme poskytli osobné údaje a sme povinní ich vymazať, prijímame vhodné opatrenia, aby sme informovali tretie strany spracúvajúce vaše údaje, že sú tiež povinné vymazať všetky odkazy na tieto osobné údaje alebo kópiu alebo replikáciu týchto osobných údajov, berúc do úvahy dostupné technológie a náklady na implementáciu.
 3. Právo na obmedzenie spracúvania– v prípade takejto žiadosti bude spracúvanie osobných údajov obmedzené len na ich uchovávanie v týchto prípadoch: o spochybňujete správnosť osobných údajov – po dobu, ktorá prevádzkovateľovi umožní skontrolovať správnosť údajov; o spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania žiadate o obmedzenie používania vašich osobných údajov; o prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré boli spracúvané, ale potrebuje ich na uplatnenie, realizáciu alebo obhájenie právnych nárokov; o vzniesli ste námietku proti spracovaniu, ktorý bude účinný, keď sa objasní, či je námietka oprávnená.
 4. Právo na opravu – máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Okrem toho, berúc do úvahy účely spracúvania, máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.
 5. Právo podať sťažnosť – máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov. Príslušným dozorným orgánom v Poľsku je Úrad na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Snap Outdoor Sp. z o.o. so sídlom v Gliviciach je ako správca údajov zodpovedná za implementáciu týchto práv v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa rozsahu a realizácie práv a potreby uplatnenia konkrétneho práva v oblasti ochrany osobných údajov sa obráťte na Prevádzkovateľa osobných údajov: data.protection@8a.sk.
 6. Právo na prenos údajov – máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, v štruktúrovanom, obvyklom strojovo čitateľnom formáte a právo na neprerušený prenos týchto údajov inému Prevádzkovateľovi za predpokladu, že spracúvanie je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracúvanie sa vykonáva pomocou automatizovaných metód. Pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov máte možnosť rozhodnúť, že osobné údaje prenesieme priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 7. V prípade, že si uplatníte svoje práva podľa článku 18, odpoveď na vašu otázku podlieha dokumentácii po dobu 3 rokov, aby bolo možné zdokumentovať plnenie našich povinností podľa zákona. Táto lehota začína plynúť, keď vám poskytneme konečnú odpoveď.

§ 4
Rozsah a účely spracúvania údajov

Osobné údaje spracúvame iba vtedy, ak:

 • Vás žiadame, aby ste súhlasili so spracovaním údajov na konkrétny účel (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), napr. aby sme odpovedali na vašu otázku,
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie povinností voči vám (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ak ste alebo budete zmluvnou stranou napríklad v súvislosti s nákupom tovaru uskutočneného v našom obchode a na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby. Účely spracúvania údajov vyplývajú z realizácie predzmluvných činností predchádzajúcich zmluvne upravenému obchodnému vzťahu a z plnenia povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností alebo je priamo vyžadované zákonom (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), napr. ak je potrebné poskytnúť osobné údaje štátnym orgánom a viesť daňové knihy, plniť daňové a zúčtovacie povinnosti. Právne požiadavky zahŕňajú aj dodržiavanie povinností archivácie a identifikácie, napr. ako súčasť usmernení
 • boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, daňových predpisov a spracúvania údajov v rámci úradných predvolaní.
 • spracúvanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany a neprimerane neovplyvňuje vaše základné práva a slobody (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnený záujem znamená, že môže byť potrebné spracúvať Vami zverené osobné údaje v rozsahu presahujúcom samotné riadne plnenie zmluvy. To zahŕňa najmä uplatňovanie právnych nárokov, obranu proti nárokom z titulu zodpovednosti, ktoré môže správca uplatniť, výber vhodných obchodných partnerov, predchádzanie trestným činom a úpravu škôd vyplývajúcich z obchodného vzťahu, analýzu údajov na štatistické účely, spracúvanie na archívne a dôkazné účely, ktoré sú naplnením oprávneného záujmu spoločnosti Snap Outdoor Sp. z o.o. a ochranu informácií v prípade právnej potreby dokázať skutočnosti.

§ 5
Zdieľanie osobných údajov

 1. Spoločnosť Snap Outdoor Sp. z o.o. so sídlom v Gliviciach zdieľa vaše osobné údaje iba s takými subjektmi a organizáciami, ktoré ich chránia a konajú v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.
 2. Osobné údaje sa zhromažďujú len vtedy, ak nám ich poskytnete sami, napr. vyplnením formulára alebo zaslaním e-mailu, v rámci objednávky tovaru, služieb alebo dopytov.
 3. Vaše údaje môžu byť prenesené nasledujúcim príjemcom:
  • prevádzkovatelia poštových služieb, kuriéri a dodávatelia, v prípade, že je potrebné doručenie vykonať. Vami uvedenej spoločnosti poskytujeme údaje týkajúce sa dodacej adresy (na účely plnenia zmluvy), ako aj telefónne číslo / e-mailovú adresu, aby sme mohli zaručiť možnosti kontaktovania;
  • subjekty vykonávajúce poradenské a audítorské činnosti;
  • špecializovaní poskytovatelia služieb zo sektora internetového marketingu, ktorí spracúvajú vaše údaje (pseudonymizované profily pomocou technológie súborov cookie a podobne) v našom mene na účely marketingovej komunikácie v reklamných sieťach;
  • subjekty spracúvajúce elektronické platby alebo platobné karty v rozsahu potrebnom na spracovanie platby uskutočnenej zákazníkom, ako aj na zvládnutie prípadného vrátenia zaplatených súm (keď odstúpite od kúpnej zmluvy). Odovzdáme najmä informáciu o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Viac informácií o spracúvaní údajov, ktoré vykonáva poskytovateľ platobných služieb, a jeho kontaktné údaje nájdete v informačných textoch na obrazovke zadávania údajov alebo na webovej stránke poskytovateľa platobných služieb (PayU S.A.,ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań https://payu.com.
  • poskytovatelia služieb, ktorí správcovi dodávajú technické a IT riešenia umožňujúce prevádzku internetového obchodu a služby prostredníctvom neho poskytované (najmä poskytovatelia počítačového softvéru, poskytovatelia e-mailov a hostingu);
  • údaje sa môžu prenášať aj subjektom alebo inštitúciám oprávneným na ich získanie na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom činným v trestnom konaní v prípade žiadosti o poskytnutie údajov, na vhodnom právnom základe (napr. na účely prebiehajúceho trestného konania);
  • iné subjekty, ak to vyplýva z dohôd s vami.
  Vyššie uvedené subjekty samostatne nerozhodujú o tom, ako budú spracúvať Vaše osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov nimi sa uskutočňuje len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre výkon podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa a neprekročí rámec účelov uvedených v § 4. V prípadoch, keď sa údaje zhromažďujú a analyzujú iba v pseudonymizovanej forme, tieto subjekty tiež nie sú schopné identifikovať vašu totožnosť. Tieto informácie sa najmä nekombinujú s vašimi osobnými údajmi, ako je vaše meno alebo kontaktná adresa.
  Snap Outdoor Sp. z o.o. v Gliviciach uzatvára s vyššie uvedenými poskytovateľmi služieb dohody o poverení zamerané na ochranu vašich osobných údajov. Títo poskytovatelia služieb môžu v zásade spracúvať údaje ako spracovatelia, pristupujú k údajom používateľov len v rozsahu a počas obdobia potrebného na poskytovanie konkrétnej služby. V niektorých prípadoch budú vaše údaje zhromažďované spôsobom opísaným vyššie poskytovateľmi služieb, ktorí konajú ako spoloční prevádzkovatelia - potom spoločne určíme spôsoby spracovania údajov.
  V rámci prijatých zásad ochrany osobných údajov sa spoločnosť Snap Outdoor Sp. z o.o. v Gliviciach zaväzuje, že nebude predávať osobné údaje zákazníkov.
 4. Na našu webovú stránku môžeme vložiť videá YouTube, ktoré sú uložené na https://www.YouTube.com a možno ich prehrávať priamo z našej webovej stránky. Sú integrované do "pokročilého režimu ochrany údajov", čo znamená, že ak neprehrávate videá, na YouTube sa neprenášajú žiadne údaje o vás ako používateľovi. Údaje sa prenášajú iba pri prehrávaní videí. Nemáme žiadny vplyv na prenos údajov. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosťou YouTube, ako aj ďalšie informácie o vašich právach v tejto súvislosti a možnosti nastavenia možností ochrany súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway). Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/)

§ 6
Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú automatizovaným spôsobom a môžu podliehať profilovaniu.
 2. Proti profilovaniu môžete kedykoľvek namietať. Upozorňujeme však, že vďaka profilovaniu lepšie prispôsobíme výsledky vyhľadávania a reklamu vašim preferenciám.
 3. Od momentu námietky už nie sme oprávnení spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme existenciu presvedčivých oprávnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvodov na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

§ 7
Prevody do tretích krajín

 1. S výnimkou prípadov opísaných v zásadách ochrany osobných údajov neprenášame vaše osobné údaje príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Typy spracovania údajov opísané v tomto dokumente vedú k prenosu údajov na servery spoločnosti Google LLC. Niektoré z týchto serverov sa nachádzajú v USA. Poskytovateľ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.
 2. Ak prenášame osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), robíme to len vtedy, ak Európska komisia potvrdila primeranú úroveň ochrany údajov vo vzťahu k tejto tretej krajine, s príjemcom údajov bola dohodnutá primeraná úroveň ochrany údajov (napr. použitie štandardných zmluvných doložiek EÚ) alebo ak sme na to získali váš súhlas.

§ 8
Ochrana osobných údajov

 1. Snap Outdoor Sp. z o.o. v Gliviciach uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvania osobných údajov primerané hrozbám a kategóriám údajov, a najmä zabezpečuje osobné údaje.
 2. Prístup k osobným údajom sa udeľuje len osobám, ktoré sú oprávnené ich spracúvať a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch. Všetky subjekty poverené spracovaním osobných údajov na základe zmluvy sú povinné ich chrániť primeranými bezpečnostnými opatreniami a budú povinné neprenášať vaše údaje bez nášho súhlasu a vedomia.
 3. Spoločnosť Snap Outdoor Sp. z o.o. vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých opatrení fyzickej, technickej a organizačnej ochrany osobných údajov pred náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, použitím alebo prístupom v súlade so všetkými platnými predpismi.

§ 9
Doba prechovávania

Obdobie spracovania vašich osobných údajov závisí od účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú.

 1. Vybavenie objednávky: V rozsahu, v akom sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely spracovania objednávky ich budeme spracúvať po dobu trvania zmluvy týkajúcej sa transakcie, túto dobu však môžeme predĺžiť o dobu premlčania vašich nárokov, ak bude spracovanie týchto údajov nevyhnutné na vznik alebo uplatnenie nárokov, ako aj na obranu proti takýmto nárokom. Údaje zhromaždené na plnenie zmluvy sa uchovávajú aj do uplynutia zákonných lehôt (napr. daňových predpisov).
 2. Zhromažďovanie registračných údajov zákazníka: Kým výslovne nepožiadate o odstránenie svojho zákazníckeho účtu, tieto údaje bude náš Obchod spracovávať obmedzeným spôsobom, ktorý sa obmedzuje iba na ukladanie týchto údajov. V prípade žiadosti o vymazanie zákazníckeho účtu budú vaše údaje vymazané s poznámkou, že spracovanie a ukladanie údajov v rozsahu dokončených objednávok môže byť stále spracované (pozri bod 1 vyššie). Tieto údaje budú uložené iba na účely iných kúpnych zmlúv – predaja produktov, ktoré môžete realizovať prostredníctvom našej online platformy.
 3. Zber údajov o účastníkoch súťaží: Po ukončení súťaže a výbere výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané, pokiaľ ich uchovávanie nevyplýva z iných právnych predpisov (napr. daňových).
 4. Zbieranie životopisov uchádzačov o zamestnanie: Po ukončení výberového konania na danú pozíciu, najneskôr do troch mesiacov od jeho ukončenia. Ak žiadateľ súhlasil s účasťou na budúcich náboroch - potom na obdobie nie dlhšie ako šesť mesiacov.
 5. Posielanie newsletterov: Odhlásenie z odberu sa rovná odvolaniu vášho súhlasu so zasielaním newsletterov a jeho predloženie znamená, že e-mailová adresa bude zablokovaná pre zasielanie newslettera. Odvolanie súhlasu bude mať účinok do budúcnosti, čo znamená, že neovplyvní zákonnosť akýchkoľvek krokov, ktoré sme podnikli predtým. Odkaz na odhlásenie z odberu noviniek nájdete na konci každého newslettera alebo na účte registrovaného zákazníka.
 6. Ukladanie dokumentácie na účely preukázania splnenia povinností vyplývajúcich zo zákona, najmä zákona o účtovníctve a zákona o daňovej správe: Lehota uvedená v príslušných právnych predpisoch – spravidla ide o 5-ročné obdobia, ktoré sa počítajú od konca kalendárneho roka, v ktorom bola napríklad vystavená faktúra.
 7. Prešetrovanie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže správca uplatniť alebo ktoré môžu byť vznesené voči správcovi: Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov voči dotknutej osobe z dôvodu podnikateľskej činnosti vykonávanej prevádzkovateľom. Premlčacia lehota je stanovená zákonom, najmä Občianskym zákonníkom (základná premlčacia lehota pre nároky súvisiace s prevádzkovaním podniku je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).
 8. Kontaktný formulár / e-mailový kontakt / komunikátory sociálnych sietí: Osobné údaje sa budú uchovávať do 3 rokov od poskytnutia konečnej odpovede, aby sme mohli preukázať, že sme vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.
 9. Štatistické činnosti (vrátane analýzy údajov a profilovania): Až do podania námietky
 10. Súbory cookie: Údaje sa ukladajú v závislosti od účelu a obdobia sú veľmi odlišné. Niektoré súbory cookie sa vymažú automaticky, keď zatvoríte našu webovú stránku, iné sa uložia na niekoľko dní, mesiacov alebo dokonca rokov a potom sa automaticky vymažú. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie. Svoj prehliadač však môžete nakonfigurovať tak, aby ich vôbec neukladal vo vašom zariadení alebo aby sa na obrazovke pred uložením nového súboru cookie zobrazovali príslušné informácie. Ak však súbory cookie úplne zakážete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Zoznam používaných cookies a podrobné informácie o pravidlách a spôsobe odvolania súhlasu nájdete v našich Zásadách používania cookies.
 11. Google Analytics: Po anonymizácii adresy IP vám ju už nie je možné priradiť. Štatisticky zostavené údaje sa v službe Google Analytics vymažú maximálne po 50 mesiacoch. Prehľady založené na službe Google Analytics neobsahujú žiadny odkaz na osobu a zhromažďovanie a analýza údajov nám ani spoločnosti Google neumožňuje identifikovať vašu identitu. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením webového prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu a spracovaniu údajov zhromaždených súbormi cookie spoločnosťou Google a o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) stiahnutím a inštaláciou tohto add-on doplnku k webovému prehliadaču.
 12. Spracovanie na reklamné účely (retargeting): Súbory cookie používané na účely opätovného zacielenia a informácie v nich obsiahnuté sa ukladajú na obdobie uvedené vZásadách používania súborov cookiea potom sa automaticky vymažú. Ak si však neželáte, aby sme používali retargeting, môžete namietať proti tomuto zhromažďovaniu a uchovávaniu údajov s účinnosťou do budúcnosti takto: kliknutím na tlačidlo v reklamnom banneri (napr. trojuholník s „i“ v rohu) prejdete na webovú stránku príslušného poskytovateľa (v prípade napr. reklám Google si informácie môžete skontrolovať tu). Tam vám bude opäť vysvetlená systematika technológie retargetingu a možnosť jej vypnutia („opt-out“). Ak sa odhlásite z tejto funkcie u príslušného poskytovateľa, bude na vašom počítači uložený takzvaný záznam cookie opt-out cookie, ktorý bráni zobrazeniu reklamného bannera tohto poskytovateľa. Upozorňujeme, že toto odhlásenie je možné vykonať iba z vášho počítača a jednotlivé súbory cookie na odhlásenie z vášho počítača nesmiete vymazať, ak majú fungovať.
 13. Spracovanie údajov na reklamné účely (Facebook pixel): Do výslovného odvolania súhlasu budú tieto údaje naším Obchodom spracované v obmedzenom rozsahu, ktorý je obmedzený len na prenos týchto údajov. Informácie o tom, ako to funguje, nájdete na stránke Facebooku. Svoju námietku proti jeho používaniu môžete vyjadriť: a) používatelia s účtom na Facebooku kliknutím na odkaz: https://www.facebook.com/ads/preferences; b) ktokoľvek sa môže odhlásiť zo sledovania záujmovo orientovanej reklamy zobrazovanej Facebookom alebo jeho spolupracujúcimi spoločnosťami prostredníctvom European Interactive Digital Advertising Alliance (možnosť odstúpenia) kliknutím na odkaz: https://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba. Upozorňujeme, že po odstránení blokovania súborov cookie budú údaje opäť zhromažďované pixelom Facebooku.

§ 10
Záverečné ustanovenia

 1. Ak máte akékoľvek otázky, námietky alebo pochybnosti týkajúce sa obsahu týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým spracúvame osobné údaje, ako aj sťažnosti týkajúce sa týchto záležitostí, zašlite nám e-mail na adresu uvedenú v § 3 ods. 5 týchto Zásad.
 2. Zároveň vám odporúčame, aby ste sa pred podaním reklamácie obrátili na Prevádzkovateľa, aby sa prípadné problémy súvisiace s vašimi osobnými údajmi čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie vyriešili a ak je to možné, vyjasnili sa prípadné pochybnosti či problém týmto spôsobom vyriešili.
 3. Inšpektora pre ochranu údajov je možné kontaktovať zaslaním listu na adresu uvedenú v § 1 ods. 4 s poznámkou „do rúk Inšpektora pre ochranu údajov“ alebo e-mailom na adresu ochronadanychosobowych@snapoutdoor.pl
 4. Z našej strany ďakujeme za prejavenú dôveru a vynaložíme maximálne úsilie na to, aby boli vaše údaje v bezpečí a ich spracovanie nami bolo v súlade s platnou legislatívou.
 5. Tieto zásady platia od 5.3.2021. Snap Outdoor Sp. z o. o. v Gliviciach si vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny a aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov zverejnením nového obsahu na našej webovej stránke. Po vykonaní zmeny sa na webovej stránke objavia Zásady ochrany osobných údajov s novým dátumom.