top

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Tieto Zásady používania súborov cookie stanovujú pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na zariadeniach používateľa pomocou súborov cookie, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb poskytovaných elektronicky spoločnosťou Snap Outdoor Sp. z o. o., o ktoré požiadal Používateľ.

I.
Vymedzenie pojmov

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa uplatňujú tieto definície:

 1. PREVÁDZKOVATEĽ znamená Snap Outdoor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [s ručením obmedzeným] so sídlom v Gliviciach (44-141), ul Bojkowska 92C, Poľsko, zapísaná do Obchodného registra Štátneho súdneho registra vedeného okresným súdom v Gliviciach, X. hospodárske oddelenie pod číslom KRS 0000385760, DIČ: 648-275-38-00, IČO: 241948347 BDO 000002883, ktorá poskytuje služby elektronicky a ukladá a pristupuje k informáciám na zariadeniach používateľa.
 2. COOKIES znamená IT dáta, najmä malé textové súbory, zapísané a uložené na zariadeniach, prostredníctvom ktorých Používateľ používa webovú stránku. Súbory cookie nespôsobujú žiadne škody na vašom zariadení, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iné typy malvéru. Súbor cookie ukladá informácie týkajúce sa konkrétneho zariadenia používateľa a priamo neinformuje o identite používateľa.
 3. VLASTNÉ COOKIES znamená súbory cookie umiestnené Prevádzkovateľom v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb Prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky.
 4. EXTERNÉ COOKIES znamená súbory cookie umiestnené partnermi Prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky.
 5. STRÁNKA znamená webovú stránku alebo aplikáciu, pod ktorou Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku fungujúcu na doméne https://8a.sk/
 6. ZARIADENIE znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého Používateľ pristupuje k stránke.
 7. POUŽÍVATEĽ znamená subjekt, ktorému sa v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi môžu poskytovať služby elektronicky alebo s ktorým môže byť uzavretá kúpna zmluva.

II.
Typy používaných súborov cookie

 1. Súbory cookie používané Prevádzkovateľom sú pre zariadenie používateľa bezpečné. Najmä nie je možné týmto spôsobom dostať vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo malvér do zariadení používateľov. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a prispôsobiť webovú stránku individuálne pre každého používateľa. Informácie uložené prostredníctvom súborov cookie alebo prístup k nim nespôsobuje zmeny konfigurácie koncového zariadenia používateľa a softvéru nainštalovaného v tomto zariadení. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia v zariadení a priradenú hodnotu.
 2. Správca používa dva typy súborov cookie:
  • Relačné cookies: sú uložené v Zariadení Používateľa a zostávajú tam až do konca relácie daného prehliadača. Uložené informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte zariadenia. Mechanizmus relačných súborov cookie neumožňuje sťahovať žiadne osobné údaje ani dôverné informácie zo zariadenia používateľa.
  • Stále cookies: sú uložené v Zariadení Používateľa a zostávajú tam až do momentu ich vymazania. Ukončením relácie daného prehliadača alebo vypnutím zariadenia sa neodstránia zo Zariadenia používateľa. Mechanizmus stálych súborov cookie neumožňuje sťahovať žiadne osobné údaje ani dôverné informácie zo zariadenia používateľa.
 3. Prevádzkovateľ používa niekoľko kategórií súborov v závislosti od účelu, na ktorý slúžia:
  • Nevyhnutné: ide o súbory cookie a podobné metódy, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (napr. na zobrazenie našej webovej stránky/funkcií, ktoré chcete používať, na zapamätanie si vašej registrácie v prihlasovacej oblasti, na vyplnenie nákupného košíka pri nakupovaní online atď.).
  • Preferenčné: tieto technológie umožňujú zohľadniť vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie webových stránok. Preferencie používateľa napríklad umožňujú zobrazovať webové stránky v príslušnom jazyku.
  • Štatistické: tieto technológie umožňujú vytváranie anonymných štatistík o využívaní služieb Prevádzkovateľa s cieľom prispôsobiť ich potrebám používateľov. To umožňuje napríklad určiť, ako ešte lepšie prispôsobiť webové stránky zvykom používateľov.
  • Reklamné: umožňujú zobrazovať reklamný obsah, ktorý je pre vás najrelevantnejší, na základe analýzy vášho spôsobu používania. V tejto súvislosti je možné vzor používania sledovať prostredníctvom rôznych webových stránok, prehliadačov alebo koncových zariadení pomocou identifikátora používateľa (jedinečný identifikátor).
 4. Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súborov cookie k svojmu zariadeniu. Ak použijete túto možnosť, budete môcť používať webovú stránku, s výnimkou funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookie.

III.
Účely, na ktoré sa používajú súbory cookie

 1. Prevádzkovateľ používa Vlastné súbory cookie na nasledujúce účely:
  • Konfigurácia stránky
   • prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania webových stránok;
   • rozpoznanie zariadenia používateľa webovej stránky a jeho polohy a správne zobrazenie webovej stránky, prispôsobené jeho individuálnym potrebám;
   • zapamätanie si nastavení zvolených používateľom a prispôsobenie rozhrania používateľovi, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého používateľ pochádza;
   • zapamätanie si histórie navštívených stránok na webovej stránke s cieľom odporučiť obsah;
   • veľkosť písma, vzhľad webovej stránky.
  • Overenie používateľa na stránke a zabezpečenie jeho relácie na lokalite
   • udržiavanie relácie Používateľa webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke webovej stránky;
   • správna konfigurácia vybraných funkcií webovej stránky, umožňujúca najmä overenie pravosti relácie prehliadača;
   • optimalizácia a zvyšovanie efektivity služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
  • Implementácia procesov potrebných pre plnú funkčnosť webových stránok
   • prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania webových stránok; Tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať základné parametre zariadenia používateľa a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám.
  • Zapamätanie si polohy používateľa
   • správna konfigurácia vybraných funkcií Webovej stránky, ktorá umožňuje najmä úpravu informácií poskytovaných Používateľovi s prihliadnutím na jeho polohu.
  • Analýza, prieskum a audit publika
   • vytváranie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšenie ich štruktúry a obsahu.
  • Zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti stránky
 2. Prevádzkovateľ služby používa externé súbory cookie na nasledujúce účely:
  • prezentácia multimediálneho obsahu na webových stránkach, ktoré sú stiahnuté z externej webovej stránky: www.vimeo.com; www.youtube.com,
  • zber všeobecných a anonymných statických údajov prostredníctvom analytických nástrojov: Google Analytics, 
  • prezentovanie reklám prispôsobených preferenciám používateľa pomocou online reklamného nástroja: Google AdSense.

IV.
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. V závislosti od účelu, cookies a podobné techniky používané Prevádzkovateľom na spracovanie údajov o používaní zohľadňujú najmä spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov:
  • Nevyhnutné súbory
   • Používateľské vstupy na zapamätanie si vstupných údajov na niekoľkých podstránkach (napr. na presun vybraného tovaru do košíka);
   • Zmena údajov na vašu identifikáciu po registrácii na prístup k autorizovanému obsahu pri následných návštevách (napr. prístup k vášmu zákazníckemu účtu);
   • Udalosti relevantné z hľadiska bezpečnosti (napr. detekcia viacerých neúspešných pokusov o prihlásenie);
   • Údaje na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. prehrávanie videí (o produktoch) vybraných používateľom).
  • Preferencie:
   • Nastavenia zhody používateľského rozhrania, ktoré nie sú priradené k pevnému identifikátoru (napr. predvolený výber slovenskej verzie stránky).
  • Štatistika:
   • Pseudonymizované používateľské profily s informáciami o používaní webových stránok Prevádzkovateľa. Patrí medzi ne najmä:
    • typ/verzia prehliadača,
    • použitý operačný systém,
    • URL odosielajúcej stránky (predtým navštívenej stránky),
    • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
    • čas požiadavky servera,
    • individuálny identifikátor používateľa,
    • odoslané udalosti na webovej stránke (schémy prehliadania).
  • Reklamné:
   • Pseudonymizované používateľské profily s informáciami o používaní webových stránok Prevádzkovateľa. Patrí medzi ne najmä:
    • IP adresa,
    • individuálny identifikátor používateľa,
    • potenciálny záujem o výrobky,
    • odoslané udalosti na stránke (schémy prehliadania).
  IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju v zásade nemožno pripísať osobe. Výlučne na základe samotného ID používateľa nemôže Prevádzkovateľ vyvodiť žiadne závery o používateľovi.
 2. V príslušným prípadoch zdieľa Prevádzkovateľ identifikátor používateľa a súvisiace profily používania s tretími stranami - dodávateľom reklamných sietí. Spoločným prevádzkovateľom v zmysle článku 26 GDPR v rámci činností spracúvania údajov súvisiacich s používaním analytických a reklamných nástrojov, ktoré sú určené na zhromažďovanie informácií o aktivite používateľa na webových stránkach správcu, je spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.
 3. Právnym základom pre používanie súborov cookie na nastavenie preferencií na štatistické a marketingové účely (a podobné techniky) je súhlas používateľa na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Právnym základom pre používanie (technicky) potrebných súborov cookie (a podobných techník) je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, čo znamená, že Prevádzkovateľ spracúva údaje za účelom poskytovania služieb počas uzatvárania alebo plnenia zmluvy.

V.
Možnosť špecifikovať podmienky ukladania alebo prístupu prostredníctvom cookies

 1. Používateľ môže súbory cookie kedykoľvek vymazať pomocou dostupných funkcií vo webovom prehliadači, ktorý používa.
 2. Obmedzenie používania súborov cookie môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.
 3. Spôsob odstránenia sa líši v závislosti od webového prehliadača, ktorý používate, a jeho verzie. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, by mali byť na karte „Pomocník" vybraného prehliadača. V prípade mobilných zariadení môžu byť tieto informácie zahrnuté v návode na použitie. Vymazanie súborov cookie nie je to isté ako vymazanie osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie. Príklady spôsobov konfigurácie súborov "cookie" v najpopulárnejších prehliadačoch:
 4. Používateľ môže odvolať/upraviť svoj súhlas všetkým prevádzkovateľom (t.j.: Snap Outdoor Sp. z o.o. a Google LLC)
  • po svojho vášho prehliadača, najmä blokovaním súborov cookie od tretích strán, čo znemožní prijímať akúkoľvek reklamu od tretích strán;
  • blokovaním súborov cookie na sledovanie konverzií, čo môže používateľ urobiť nastavením svojho prehliadača tak, aby blokoval súbory cookie z domény www.googleadservices.com. Toto nastavenie sa vymaže, keď sa vymažú súbory cookie;
  • blokovaním záujmovo orientovanej reklamy od poskytovateľov patriacich do samoregulačného programu "About Ads" prostredníctvom odkazu www.aboutads.info/choices. Toto nastavenie sa vymaže, keď sa vymažú súbory cookie;
  • trvalým zablokovaním doplnku vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome, čo je možné vykonať cez odkaz www.google.com/settings/ads/plugin
  • odstránením alebo pridaním kategórií Google, ktoré môže táto technológia používať na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim záujmom pomocou Správcu predvolieb služby Google Ads Preferences Manager
  Okrem toho si používateľ pomocou odkazu https://adssettings.google.com/authenticated môže stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na zakázanie súborov cookie, ktoré zhromažďujú údaje o predvoľbách reklamy, aby zabránil spoločnosti Google zhromažďovať údaje o prehliadaní webu generované súbormi cookie.