top

Údaje o spoločnosti

Snap Outdoor Sp. z o. o. 
ul. Bojkowska 92C, 
44-141 Gliwice
DIČ 648-275-38-00 
IČO 241948347
BDO 000002883
Registračný orgán: X hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra v Gliwiciach,
KRS: 0000385760,
Základné imanie: 18 805 000,00 PLN.

8a.sk (korešpondenčná adresa)
Paxy – Snap Outdoor
ul. Bytčická 76, P.O. BOX 5
01681 Žilina

8a.sk (kancelária)
Panattoni Park Gliwice III/budynek 4,
ul. Bojkowska 92C,
44-141 Gliwice, Poľsko