top

Ekologický

outdoorový obchod

European Outdoor Group

EOG je organizácia združujúca viac než 100 spoločností pôsobiacich v outdoorovej brandži, ktorým záleží, aby ich podnikateľské aktivity boli trvalo udržateľné, nielen dosahovali skvelé finančné výsledky, ale predovšetkým boli priaznivé pre ľudí a šetrné pre životného prostredie. Sme nesmierne hrdí, že aj 8a je členom združenia European Outdoor Group. Prečo? Pretože heslo „viac dávať než brať“ najlepšie opisuje aj náš prístup k podnikaniu. Koniec koncov, každý z nás, zamestnancom 8a, je fanúšikom outdooru. Outdoor je jednoducho náš dom, náš spoločný priestor a chceme sa o neho náležite starať.

Cieľ – nulové emisie

Spotreba elektrickej energie, spaľovanie plynu, vykurovanie kancelárii a skladov, spotreba pohonných hmôt – všetko vytvára uhlíkovú stopu, a my si to veľmi dobre uvedomujeme. Robíme všetko čo je v našej moci, aby sme túto stopu zmenšovali, a v konečnom dôsledku dosiahli neutralitu.

Uhlíková stopa

Základom týchto aktivít a snáh je každoročný audit uhlíkovej stopy. Audit našej spoločnosti vykonáva GreenX v súlade so štandardom GHG Protocol. Vďaka tomu vieme, na ktoré oblasti máme klásť dôraz, na čo sa zamerať, ktoré činnosti a aktivity optimalizovať. Zároveň môžeme priebežne sledovať naše napredovanie.

Aktivity

V roku 2022 sme do atmosféry emitovali 237,51 [MgCO2e] skleníkových plynov. Rovné množstvom sme vyvážili vykúpením offsetu skleníkových plynov. Čo to znamená? Investujeme do projektov, ktorých cieľom je obmedzovať množstvo emitovaných skleníkových plynov v rozvojových regiónoch.

Balíky

Naše sklady každodenne opúšťa viac než tisíc balíkov. Avšak neobávajte sa – nezanechávajú žiadnu stopu. Už dávno sme prestali používať plastové obaly a balenia. Namiesto nich používame špeciálne navrhnuté papierové tašky, ktoré sú vyrobené zo 100 % recyklovaného papiera. Vynaložili sme značné úsilie na ich vypracovanie, aby sa ľahko prepravovali a zároveň boli náležite pevné.

Kartóny

Zaviedli sme tiež firemné kartóny. Pri ich používaní nie je potrebná baliaca lepiaca páska, ale majú chytré uzávery, takže sa dajú viacnásobne používať. A to nie je všetko. V našich balíkoch nenájdete fóliové pásky – máme svoje vlastné, papierové. Tiež nenájdete žiadne fóliové výplne – nahradili sme ich papierom s nízkou gramážou. Dobre, dobre, ale čo robíme s tým všetkým papierom? Je to jednoduché. Papier recyklujeme.

BREEAM Certificate

BREEAM – systém certifikácie, ktorý hodnotí budovy ohľadne ochrany životného prostredia, energetickej úspornosti, emisie skleníkových plynov, nakladania s odpadmi, ale aj ohľadne starostlivosti o miestne komunity a komfort používateľov. Naše sklady aj kancelárie v meste Gliwice získali certifikát BREEAM s výsledkom „very good”. To znamená, že naše priestory sú priaznivé pre ľudí a šetrné k životnému prostrediu.

Karbonová kompenzácia - ako neutralizujeme našu uhlíkovú stopu?

Na vyrovnanie emisií CO2 do atmosféry sme zakúpili uhlíkovú kompenzáciu v rámci programu CORDILLERA AZUL - Zabránenie odlesňovaniu v národnom parku Cordillera Azul. Hlavným cieľom týchto opatrení je zastaviť degradáciu lesov v strednej časti Peru. To je možné vďaka aktívnym krokom národného parku, ktorý právne chráni lesné oblasti a aktivizuje miestnu komunitu k environmentálnym opatreniam.

Ako pracujú naše prostriedky v rámci uhlíkovej kompenzácie projektu Cordillera Azul National Park REDD+ CCB?

Ciele projektu:
- odstránenie chudoby
- zabezpečenie prístupu k vzdelaniu
- garantovanie rovnoprávnosti pohlaví
- zabezpečenie prístupu k čistej vode
- stabilný ekonomický rozvoj a právo na prácu
- podpora inovácií v priemysle a infraštruktúre
- znižovanie nerovností
- boj proti klimatickým zmenám
- ochrana biodiverzity
- úsilie o mier a spravodlivosť
- spolupráca v rámci medzinárodných aktivít

Logo Climate Trade

 

SKONTROLUJTE SPRÁVY A CERTIFIKÁTY